Tak już napuchł, że zaczyna go rozrywać. Kwiat kapturnicy na balkonie coraz pełniejszy, zaczyna się powoli otwierać.